Náš klub bol registrovaný na MV SR 1.10.1995 a od 1.8.1998 pôsobí na ZŠ Dudova 2 ako školské športové stredisko lukostreľby. Strelci sú rozdelení v zmysle Súťažného poriadku SLZ a pravidiel FITA :

chrobáci do  10 rokov  (bez rozdielu pohlavia)
ml. žiaci do  12 rokov 
st. žiaci do  14 rokov
kadeti do  17 rokov
juniori do  20 rokov
seniori do  50 rokov
veteráni 1 do  60 rokov
veteráni 2 nad 60 rokov

V zimnom období (október - marec) prebiehajú tréningy v telocvični a v letnom období na trávnatom ihrisku školy.

 

Prevádzkový poriadok 1.SŠLK Petržalka na ZŠ Dudova 2

 

Anti-doping: Rodičovská príručka  Príručka pre mladež a juniorov

 

Rozhovor s našim trénerom


1. SŠLK ďakuje MČ Petržalka za pomoc pri rozvoji lukostreľby v Petržalke a pri organizovaní súťaží

 

Príďte si medzi nás zastrieľať

Strieľať môžete začat naozaj v každom veku, či už ste žena alebo muž.

Nepotrebujete ani vlastný luk, môžeme Vám ho zapožičať.

Stačí kontaktovať nášho trénera

Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás!

 

 WORLD ARCHERY 

SLZ

WORLD ARCHERY

EMAU IFAA

EMAU

IFAA


 
3D SK 3D CZ