Nové pôsobisko 1.SŠLK

 
    Na budúci rok uplynie 30 rokov od začiatku činnosti nášho klubu. Väčšinu času sme pôsobili v priestoroch základnej školy na Dudovej ulici v Petržalke, ktorej zriaďovateľom je práve mestská časť. Pre isté okolnosti sme začiatkom tohto roka museli svoje aktivity presunúť na iné pôsobisko. Pomocnú ruku nám podala stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Petržalke. Aj v nových priestoroch napĺňame naše ambície patriť medzi najúspešnejšie lukostrelecké kluby na Slovensku. Potvrdili to nedávne Majstrovstvá Slovenska v Halovej lukostreľbe mládeže, kde naši strelci opäť brali medaily. Medzi medailistov patrili:
 
Lea Baligová – 1. miesto
Caludia Hocmanová – 1. miesto
Monika Hodulová – 1. miesto
Anica Kruželová – 2. miesto
Viliam Čabák -2. miesto
 
    Aj napriek tomu, že už náš klub nepôsobí v priestoroch, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, do štartu novej sezóny nám práve mestská časť Petržalka pomohla finančným príspevkom na činnosť klubu. Dotácia bola poskytnutá na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 
    
hTak ako po mnohé roky aj tento rok naši strelci podali presvedčivé výkony na záver sezóny terčovej
lukostreľby. Na Majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže, ktoré sa konali 9. a 10.
septembra v Tepličke nad Váhom brali medaily skoro vo všetkých kategóriách, do ktorých nastúpili.
Najviac sa darilo Claudii Hocmanovej, Minke Sulovskej a Viliamovi Čabákovi, ktorí vo svojich
kategóriách vystrieľali prvé miesta. Medaily získali aj Lea Baligová, Klára Pavluvčíková – druhé miesta
a Anica Kruželová, Lenka Kubicová – tretie miesta.
    K úspechom svojich mladších kolegov sa pridali aj dospelí strelci, ktorí na MSR v Kežmarku 2. a 3.
septembra vybojovali dve medaily – Lenka Ferkovová prvé miesto a Družstvo v zložení Ladislav Paraj,
Peter Temeši a Branislav Kružel obsadilo druhé miesto.
    Rovnako dlhodobé súťaže slovenského pohára v terčovej lukostreľbe sa stali korisťou našich strelcov.
Tieto úspechy mohli prísť aj vďaka grantovej podpore nadácie ZSE, získaním ktorej sme mohli obnoviť
vybavenie strelnice a nerušene sa sústrediť na pravidelní tréningový proces, pre ktorý sme s využitím
dotačných prostriedkov, mali vytvorené dostatočne kvalitné podmienky.
    Žiaľ ani vynikajúce výsledky (náš klub patrí medzi najúspešnejšie lukostrelecké kluby na Slovensku)
nepresvedčili poslancov mestskej časti Petržalka na to aby s naším klubom predĺžili spoluprácu a od
1.1.2024 nebudeme ďalej (po 25 rokoch) pôsobiť v priestoroch ZŠ Dudova 2, ktorej zriaďovateľom je
práve mestská časť. Oficiálne vysvetlenie nepredĺženia spolupráce, sme doteraz nedostali a ostáva
nám len dúfať, že poslanci mestskej časti dali prednosť progresívnejšiemu a masami viac
podporovanému športu ako je lukostreľba, olympijsky šport, ktorý v novodobej histórii olympijských
hier mal zastúpenie na všetkých konaných podujatiach...
    Pomocnú ruku pre ďalšie pôsobenie klubu nám podali zástupcovia Strednej zdravotníckej školy na
Strečnianskej ulici 20 v Petržalke aj vďaka nim môžeme pokračovať v našej práci s mládežou a veriť
v ďalšie úspechy.vv

Náš klub bol registrovaný na MV SR 1.10.1995 a od 1.8.1998 pôsobí na ZŠ Dudova 2 ako školské športové stredisko lukostreľby. Strelci sú rozdelení v zmysle Súťažného poriadku SLZ a pravidiel World Archery:

chrobáci do  10 rokov  (bez rozdielu pohlavia)
ml. žiaci do  12 rokov 
st. žiaci do  14 rokov
kadeti do  17 rokov
juniori do  20 rokov
seniori do  50 rokov
veteráni 1 do  60 rokov
veteráni 2 nad 60 rokov

V zimnom období (október - marec) prebiehajú tréningy v telocvični a v letnom období na trávnatom ihrisku školy.

 

Prevádzkový poriadok 1.SŠLK Petržalka na Strečianska 20

Pokyny Strečianska 20

 

Anti-doping: Rodičovská príručka  Príručka pre mladež a juniorov

Príďte si medzi nás zastrieľať

Strieľať môžete začat naozaj v každom veku, či už ste žena alebo muž.

Nepotrebujete ani vlastný luk, môžeme Vám ho zapožičať.

Stačí kontaktovať nášho trénera

Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás!

 

 WORLD ARCHERY 

SLZ

WORLD ARCHERY

EMAU IFAA

EMAU

IFAA


 
3D SK 3D CZ