Poďakovanie mestskej časti Petržalka

Naši členovia už 27 rokov patria medzi popredných lukostrelcov na poli Slovenskej lukostreľby. Posledná halová sezóna to znova dokázala. Naši členovia opäť získali 9 medailí. Úspechy ale nie sú samozrejmosťou pokiaľ nie sú vytvorené adekvátne podmienky. Základom je revádzkyschopná strelnica a jej vybavenie. Aj keď môžeme používať priestory ZŠ Dudova, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Petržalka, tréningom dochádza k opotrebovaniu vybavenia strelnice. Je potrebné neustále opravovať a meniť terčovnice a udržiavať priestor strelnice v stave aby umožňovala plnohodnotný tréning s nerušenou koncentráciou na podanie čo najlepšieho športového výkonu. Vzhľadom na členskú základňu, ktorú tvoria prevažne deti, spadá táto činnosť na ramená trénera, niekoľkých dospelých členov, ale najmä na rodičov detí strieľajúcich v našom klube. Opravy terčovníc sú na programe vždy keď dôjde k ich fatálnemu poškodeniu spôsobom výmeny nosnej konštrukcie výmenou poškodených polí absorbčnej látky alebo výmenou celej terčovnice, čo stojí nemalé finančné prostriedky.

Udržiavanie strelnice v zimných mesiacoch spadá pod kompetencie ZŠ Dudova, v ktorej súčinnosti bolo značenie streleckej plochy realizované už dávnejšie. V letných mesiacoch je situácia komplikovanejšia, pretože vonkajšia trávnatá plocha ihriska podlieha potrebe variabilného využitia, poveternostným vplyvom odrastaním trávy. Bolo preto nutné časté vytyčovanie a značenie bodov umiestnenia terčovníc a čiar potrebných pre prevádzku strelnice. Skoro každý týždeň si to vyžadovalo časové nasadenie členov klubu a ich rodičov, čo uberalo z času, ktorý mohli venovať samotnému tréningu lukostreľby.

Tohto roku ale mestská časť Bratislava - Petržalka podporila náš klub zo svojho dotačného programu, čo nám umožnilo zrealizovať bodovú sústavu trvalého značenia strelnice. To umožňuje rýchle rozostavenie terčovníc na svoje miesta pred tréningovým procesom a rovnako rýchle vyznačenie potrebných priestorov počas oficiálnej streleckej súťaže, pri zachovaní potrebnej variability plochy mimo činnosti klubu. Zároveň sme mohli zakúpiť potrebný materiál na opravu terčovníc, čím môžeme preklenúť isté
časové obdobie, počas ktorého bude mať náš klub zabezpečený dostatočný počet terčovníc pre absolvovanie nerušeného tréningového procesu a strelci sa budú môcť sústrediť na dosahovanie ďalších úspechov, ktorými reprezentujú nie len náš klub ale aj mestskú časť, ktorej meno nesie náš klub priamo v názve, Petržalka.

Náš klub bol registrovaný na MV SR 1.10.1995 a od 1.8.1998 pôsobí na ZŠ Dudova 2 ako školské športové stredisko lukostreľby. Strelci sú rozdelení v zmysle Súťažného poriadku SLZ a pravidiel World Archery:

chrobáci do  10 rokov  (bez rozdielu pohlavia)
ml. žiaci do  12 rokov 
st. žiaci do  14 rokov
kadeti do  17 rokov
juniori do  20 rokov
seniori do  50 rokov
veteráni 1 do  60 rokov
veteráni 2 nad 60 rokov

V zimnom období (október - marec) prebiehajú tréningy v telocvični a v letnom období na trávnatom ihrisku školy.

 

Prevádzkový poriadok 1.SŠLK Petržalka na ZŠ Dudova 2

 

Anti-doping: Rodičovská príručka  Príručka pre mladež a juniorov

Príďte si medzi nás zastrieľať

Strieľať môžete začat naozaj v každom veku, či už ste žena alebo muž.

Nepotrebujete ani vlastný luk, môžeme Vám ho zapožičať.

Stačí kontaktovať nášho trénera

Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás!

 

 WORLD ARCHERY 

SLZ

WORLD ARCHERY

EMAU IFAA

EMAU

IFAA


 
3D SK 3D CZ