Náš klub bol registrovaný na MV SR 1.10.1995 a pôsobí na ZŠ Dudova 2 ( pri dostihovej dráhe v Petržalke). V súčasnosti združuje strelcov  8-ročných až viac ako 70-ročných. Strelci sú rozdelení v zmysle Súťažného poriadku SLZ a pravidiel FITA :

chrobáci do  10 rokov  (bez rozdielu pohlavia)
ml. žiaci do  12 rokov  (bez rozdielu pohlavia)
st. žiaci do  15 rokov
kadeti do  17 rokov
juniori do  20 rokov
seniori do  50 rokov
veteráni 1 do  60 rokov
veteráni 2 nad 60 rokov

V zimnom období (október - marec) prebiehajú tréningy v telocvični a v letnom období na trávnatom ihrisku školy.

 

Prevádzkový poriadok 1.SŠLK Petržalka na ZŠ Dudova 2

 

Rozhovor s našim trénerom


1. SŠLK ďakuje MČ Petržalka za pomoc pri rozvoji lukostreľby v Petržalke a pri organizovaní súťaží

 

Príďte si medzi nás zastrieľať

Strieľať môžete začat naozaj v každom veku, či už ste žena alebo muž.

Nepotrebujete ani vlastný luk, môžeme Vám ho zapožičať.

Stačí kontaktovať nášho trénera

Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás!

 

 WORLD ARCHERY 

SLZ

WORLD ARCHERY

EMAU IFAA

EMAU

IFAA


 
3D SK 3D CZ