Ďalšie úspechy petržalských lukostrelcov z MSR 2023

16.03.2023 16:36

Ďalšie úspechy petržalských lukostrelcov

Tak ako po mnohé roky aj tento rok boli vrcholom halovej lukostreleckej sezóny Majstrovstvá
Slovenska. Úspešnú halovú sezónu, v ktorej okrem dvoch víťazstiev v kolách Slovenského pohára (B.
Kružel) bral náš strelec L. Paraj aj celkové tretie miesto, zakončili dospelí strelci v Banskej Bystrici
titulom Majster Slovenska v holom luku družstiev, v zložení L. Ďurigová, L. Paraj a B. Kružel.
V kategórii mužov získal Branislav Kružel striebro a Ladislav Paraj obsadil tretie miesto.
Rovnako mládežnícke kategórie žali úspechy v pohárových kolách – C. Hocmanovú a L. Kubicovú ako
celkové víťazky v ich kategóriách doplnili troma celkovými druhými miestami L. Baligová, M. Sulovská
a V. Čabák a jedným celkovým tretím miestom L. Ferkovová. Výborné výsledky z celého roka dokázali
potvrdiť aj na MSR mládeže, ktoré sa konali v Predmieri.
Zlato si vybojovali:
Lea Baligová (holý luk dievčatá do 10 rokov), pričom sa jej v kvalifikácii podaril nastrieľať nový
Slovenský rekord v danej kategórii
Lucia Ferkovová (holý luk dievčatá do 14 rokov)
Striebro získali:
Claudia Hocmanová (holý luk dievčatá do 10 rokov),
Viliam Čabák (holý luk chlapci do 10 rokov) a
Lenka Kubicová (holý luk kadetky), pričom sa jej v kvalifikácii podaril nastrieľať nový Slovenský rekord
v danej kategórii.
Ďalšie zaujímavé umiestnenia dosiahli
Anica Kruželová (holý luk dievčatá do 14 rokov) – 5. miesto
Klára Pavluvčíková (holý luk kadetky) – 5. miesto
Róbert Karasz (olympijský luk kadeti) – 9. miesto
Lucia Pavluvčíková (olympijsky luk juniorky) – 8. miesto
Môžeme teda konštatovať, že mestskej časti, ktorej meno máme priamo v názve nášho klubu, robíme
svojimi výsledkami dobré meno na celom Slovensku. Činnosť nášho klubu už pomaly začne 29. rok,
pričom to už je 25 rokov čo pôsobíme v areáli ZŠ Dudova, ktorej zriaďovateľ je práve mestská časť
Petržalka. K 402 medailám z MSR sme tento rok pridali 8, čím sme ich celkový počet navýšili na 410.
Mestská časť nám za to na oplátku, podľa informácií, ktoré sme dostali od pani riaditeľky ZŠ Dudova,
plánuje zrevitalizovať ihrisko a olympijský šport akým je lukostreľba, v ktorom máme toľko úspechov
naprieč všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva, nahradiť inými „progresívnymi“ športami
slúžiacimi „všetkým“, ako je napríklad petang...

Lenka Ferkovová
Člen výkonného výboru 1. SŠLK Petržalka