Rodičom lukostrelcov RNDr. Antonín Polách

12.07.2012 22:04
Úvodom

    Skúsenosti ukazujú, že lukostreľba je pre deti jeden z najzdravších športov pri ktorom dochádza k minimu úrazov. Je športom pre celý život. Pomáha budovať sebadôveru a vážiť si seba samého. Súčasne učí deti disciplíne a umeniu rešpektovať súperov. Ale to, čo je najdôležitejšie, lukostreľba predstavuje aktivitu, ktorá prináša zábavu. Je samozrejme rozdiel medzi zvládnutím základov a lukostreľbou na reprezentačnej úrovni. Individuálne športy, medzi ktoré lukostreľba patrí, učia deti pracovať na sebe, zvládnuť stres, podávať kvalitný výkon aj pod tlakom a udržiavať emocionálnu a fyzickú rovnováhu. Na druhej strane môžu byť deti vystavené tlaku, ktorý pre nich môže byť veľmi negatívny. Lukostreľba na súťažnej úrovni môže byť zložitá nie len pre deti, ale aj pre ich rodičov, nakoľko je toto prostredie ovplyvňované množstvom faktorov, ktoré sú zvyčajne nové a neznáme. Pre rodičov strelcov sa súťažná lukostreľba môže stať komplikovanou skúsenosťou, pokiaľ sa sami súťažnej streľby nezúčastňovali. V prípade detí sa problémy často vyskytujú v okamihu, keď požiadavky presahujú ich možnosti. Vy, ako rodič, iste chcete pomôcť svojmu dieťaťu zvládnuť novú situáciu, tak ako mu pomáhate v prípade iných aktivít – školy, kamarátov a pod. Chcete aby Vaše dieťa bolo šťastné a spokojné, aby sa bavilo a aby sa naučilo dobre strieľať? Nie sú žiadne pochybnosti, že práve toto sú dôvody prečo ich v športovej aktivite podporujete. Sami viete, že nie je jednoduché byť dobrým rodičom. A je ešte ťažšie byť dobrým rodičom aktívneho lukostrelca. Nie je jednoduché odhadnúť, čo máte spraviť, aby ste

pomohli svojmu potomkovi. Existuje veľa otázok a na väčšinu z nich nie sú jednoznačné odpovede, alebo návody, ako by ste mali konať. Veľa problémov vzniká preto, lebo rodičia v snahe pomôcť sa riadia iba svojím inštinktom. Preto ich rozhodnutia bývajú skôr zlé jako dobré. Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že podpora a záujem rodičov sú pre zotrvanie detí pri lukostreľbe rozhodujúce. Súčasne sa ale ukazuje, že prevažná časť stresu je spôsobená práve rodičmi. Dôsledky prílišného stresu v žiackom a juniorskom veku sú jednoznačne negatívne a vedú k strate záujmu o lukostreľbu. Navyše tento stav môže viesť k porušeniu vzťahu rodič - dieťa. Realitou teda je, že rodičia hrajú v lukostreleckej aktivite detí významnú úlohu, bez ohľadu na to, ako do nej zasahujú. Preto musia byť oboznámení so svojou úlohou a byť na ňu pripravení. To je dôvod, prečo vznikla táto práca, ktorá by mala Vám rodičom, pomôcť lepšie sa orientovať a zvládnuť situácie vyskytujúce sa v zložitom svete lukostreľby, ktorý prináša aj sklamania. Prináša informácie a rady, akým spôsobom pomôcť dieťaťu v jeho lukostreleckom rozvoji, ktorý môže prinášať radosť a zábavu jemu aj Vám. Dúfam, že Vám tieto informácie v roli lukostreleckého rodiča pomôžu.

Rodičia a lukostreľba ako šport

·         zamerajte sa na výkon, nie na výsledok

·         odmeňujte snahu a tvrdú prácu skôr ako úspechy

·         nikdy neodmeňujte iba výsledok

·         podporujte názor, že lukostreľba je ten šport, ktorý má svoju rolu v príprave na život

·         neprikladajte lukostreľbe väčší význam ako škole a bežnému životu

·         nepodceňujte stres, ktorý individuálny šport prináša

·         ako rodič sa snažte vcítiť do situácií, kde sa dostavuje stres

·         dávajte dieťaťu úlohy, za ktorých plnenie bude zodpovedné

·         nedopustite, aby Vaše dieťa bolo na Vás príliš závislé

·         zdôrazňujte dôležité aspekty športu akými sú etika, osobný rozvoj, zodpovednosť,

pozitívny prístup k súperom

·         nedopustite, aby tréning či súťaž boli pre Vaše dieťa negatívnym zážitkom

·         dajte dieťaťu najavo, že máte záujem o jeho činnosť, ale neangažujte sa priveľa

·         učte sa počúvať

·         nemyslite si, že viete o lukostreľbe všetko

Rodičia a ich synovia a dcéry

·         netrestajte deti, keď sa im nedarí

·         motivujte ich k väčšej snahe

·         nekritizujte ich po porážke

·         strieľa dieťa a nie Vy – dajte mu najavo, že ste naň hrdí

·         oceňte úspechy, ale ostaňte na zemi

·         výhra či prehra Vašu lásku nezmení – to musí dieťa vedieť

·         ak prehrá, tak s ním rozoberte prečo, nebuďte naštvaní

·         v priebehu preteku s ním nekomunikujte na tému, ako má strieľať

·         po preteku sa pýtajte, ako sa mu strieľalo, nie či zvíťazilo

·         dbajte na to, aby dieťa nebolo preťažené, ešte je vo vývoji

·         preťažovanie môže viesť ku strate záujmu o lukostreľbu

·         podporujte svoje dieťa nielen finančne, zdôrazňujte, že to robíte radi

·         dieťa nesmie mať pocit, že je Vám niečo dlžné za investovaný čas a peniaze

·         veďte ich k samostatnosti a podporujte ich samostatné myslenie

·         neraďte mu pri preteku

·         porážka nie je tragédia, ide len o šport

·         snažte sa byť úprimní a pevní vo svojich názoroch, neklamte

·         podporujte v deťoch zodpovednosť za úspech či neúspech

·         nesmú hľadať výhovorky, rovnaké podmienky mali aj súperi

·         hlavným cieľom je maximálna snaha – potom je víťazom bez ohľadu na výsledok

·         dajte najavo svoj záujem prítomnosťou na tréningoch a podujatiach, ale nie na všetkých

·         na tréningu je dôležitejšia kvalita ako kvantita

·         sledujte či sa stres neprejavuje (nespavosť, negativizmus, podvádzanie)

·         buďte citliví k jeho obavám o výsledok

·         tento šport mu pomôže stať sa lepším človekom a športovcom v pravom slova zmysle

·         nenúťte dieťa, aby sa sústredilo len na lukostreľbu – naopak ho podporujte, aby malo aj iné

·         športové aktivity, aby mohlo nadviazať nové kontakty a priateľstvá

·         posudzujte svoje dieťa s ohľadom na jeho schopnosti a stanovené ciele, nie na základe

porovnávania s inými

·         motivujte ho pozitívnym spôsobom – 3 pozitívne a 1 negatívna poznámka sa javia ako

optimum pre spätnú väzbu

·         nemotivujte posmeškami

·         dbajte, aby dieťa rešpektovalo duch fair play – pokiaľ sa objaví negatívne správanie

okamžite naň reagujte

·         úspešné zvládnutie kritických momentov je dôležitejšie ako výsledok

·         oceňte dieťa za ľudské kvality, nie za víťazstvo

·         nedopustite, aby sa pre Vás stala lukostreľba dôležitejšia, ako pre Vaše dieťa – pokiaľ sami nestrieľate

·         lukostrelec po porážke potrebuje chvíľu kľudu – poklepanie po chrbte, či slová podpory bez emotívneho zafarbenia sú to pravé. Diskutovať o preteku môžete neskoršie, keď emócie ustúpia.

·         neberte na ľahkú váhu akékoľvek zranenia, či bolesť. Pokiaľ máte pochybnosti, navštívte lekára

Samotní rodičia

·         v priebehu pretekov sa snažte vyzerať kľudne a uvoľnene

·         nedávajte najavo negatívne emócie, keď dieťa spraví chybu

·         zachovajte si zmysel pre humor a snažte sa baviť lukostreľbou spolu so svojím dieťaťom

·         emócie musíte mať pod kontrolou

·         nesnažte sa byť trénerom Vášho dieťaťa

·         nesnažte sa prostredníctvom lukostreľby Vášho potomka realizovať svoje nenaplnené sny

·         oceňte potleskom a uznaním výkon a snahu súperov – nikdy ich nekritizujte ani neignorujte

Rodičia, tréneri a ostatní

·         rešpektujte trénerove znalosti, nekritizujte jeho metódy

·         overte si, že tréner pristupuje k Vášmu dieťaťu pozitívne

·         nepripustite, aby bol tréner orientovaný len na výsledky a vytváral na dieťa príliš veľký tlak

·         stanovte si pravidlá pre komunikáciu s trénerom, stretávajte sa pravidelne, zaujímajte sa pokroky Vášho dieťaťa. Preberte s trénerom tréningové ciele aj jeho celkový rozvoj

·         ak chcete ukončiť spoluprácu s trénerom, urobte to vhodným spôsobom z etického aspektu

·         spolupráca s trénerom musí byť obojstranne prospešná – tréner môže pomôcť dieťaťu nielen v lukostreľbe a Vy jemu lepšie pochopiť osobnosť                                  Vášho dieťaťa

·         snažte sa vytvárať dobré vzťahy s inými rodičmi, môžete si vzájomne pomáhať

·         nepovažujte rodičov súperov za nepriateľov

·         snažte sa udržať lukostreľbu a záujmy ďalších členov rodiny v rovnováhe

Záverom

    Rodičovská láska a porozumenie nie sú dôležité len pri výchove vynikajúcich lukostrelcov, ale tiež pri vytváraní kladného vzťahu ku športu. Ak pochopia všetci zainteresovaní, tzn. strelci, tréneri a rodičia, čo robí strelca strelcom, stanú sa tréningy a súťaže priťahujúcou aktivitou. Rodičia by mali byť vzorom zvládnutia stresových situácií a napätia, ktoré lukostřelba prináša. Ak to nezvládnu rodičia, ako môžu chcieť, aby to zvládli deti? Vaše deti Vás potrebujú predovšetkým ako rodičov. V tejto roli ste nenahraditeľní. Nezabúdajte, že na prvom mieste je dieťa a až potom jeho športová kariéra. Lukostreľba by mala byť pre deti a ich rodičov zdravou a zábavnou aktivitou prinášajúcou pozitívne emócie!!!

 

 

autor: RNDr. Antonín Polách