Predseda a tréner: RNDr. Antonín Polách

Predseda a tréner: RNDr. Antonín Polách

Telefón:  +421 911 829 345

Email: antpolach@gmail.com