Predseda a tréner: Branislav Kružel

Predseda a tréner: Branislav Kružel