Petržalská liga 2020 

A/ Všeobecné ustanovenia: 

Usporiadateľ: 1. SŠLK Petržalka 

Dátum: 20.6., 11.7., 8.8. 

Miesto konania: ZŠ Dudova 2, Bratislava 

Funkcionári: 

Riaditeľ: RNDr. Antonín Polách Rozhodcovia: po dohode so SLZ 

Prihlášky: do nedele pred príslušným kolom, ale z kapacitných dôvodov čím 

skôr, tým lepšie, e-mail: antpolach@gmail.com

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ 

Štartovné: žiaci 10 €, 

kadeti – veteráni 15 € 

B/ Technické ustanovenia: 

Predpis: podľa pravidiel WA, súťažného poriadku, jeho dodatku pre rok 

2020 a tohto rozpisu. 

Hodnotenie Podľa tradície PL sa hodnotí poradie podľa 3 najlepších výsledkov 

v danej divízii bez rozdielu kategórie. Osobitne chlapské a ženské pohlavie. 

Časový harmonogram: 

prezentácia: do 9,30 HL, OL – všetky kategórie otvorenie a tréning: 9,30 začiatok súťaže: 10,00 

RNDr. Antonín Polách