Petržalská liga 2018


A/ Všeobecné ustanovenia:


Usporiadateľ: 1. SŠLK Petržalka
Dátum: 5.5., 19.5., 9.6., 30.6.
Miesto konania: ZŠ Dudova 2
Funkcionári: riaditeľ: RNDr. Antonín Polách
rozhodcovia - po dohode so SLZ


Prihlášky: do nedele pred príslušným kolom, e-mail: antpolach@gmail.com,
ale z kapacitných dôvodov čím skôr tým lepšie


Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ


Štartovné: žiaci 10 €, kadeti - veteráni 15 €


B/ Technické ustanovenia:


Predpis: preteká sa podľa pravidiel FITA , súťažného poriadku a tohto rozpisu

Zostavy:       CH MZ SZ K   J   M   Z  V  V2
                 KL 20 30 50 50 50 50 50 50 50
                 OL 20 30 50 60 70 70 70 60 50
                 HL 20 20 30 40 40 40 40 40 30


Hodnotenie:  Podľa tradície PL sa hodnotí poradie podľa 3 najlepších nástrelov v danej divízii bez rozdielu kategórie.

                      Osobitne chlapské a ženské pohlavie.          


Časový harmonogram:


prezentácia:              do 9:30 HL - všetky kategórie              

otvorenie a tréning:      9:30
začiatok súťaže:          10:00


prezentácia:         do 14:00 OL, KL - všetky kategórie

otvorenie a tréning: 14:00
začiatok súťaže:       14:30


RNDr. Antonín Polách
predseda 1. SŠLK