PETRŽALSKÝ  POHÁR – XXIII. ročník - pozvánka

A/ Všeobecné ustanovenia:

 

Usporiadateľ:               1.SŠLK Petržalka

 

Dátum - soboty:           28.10.2017,    25.11.2017,  9.12.2017,   27.1.2018,   24.2.201

Miesto konania:           ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka

 

Funkcionári:                 riaditeľ: RNDr. Polách, tajomník: Ing. Dubčák

                                  

 

Prihlášky:                     do nedele pred príslušným kolom na 0911 829 345 alebo  
                                    na  antpolach@gmail.com

Rozlosovanie:             vykoná usporiadateľ za prítomnosti hl. rozhodcu 30 minút pred pretekom                                          

 

Ubytovanie:                 nezabezpečujeme
 

Stravovanie:                 nezabezpečujeme, v blízkom okolí sú reštaurácie
 

Štartovné:                    chrobáci,  žiaci  – 8 €

                                    kadeti, juniori , seniori, veteráni  – 12 €
                                    KL – 15 €

B/ Technické ustanovenia:

 

Predpis:                       preteká sa podľa pravidiel FITA , súťažného poriadku a tohto  rozpisu

Zostava:                       H1


                                 prezentácia:                                                               tréning:                  súťaž:

Harmonogram:           do 8,45     HL – CH, Ž                                              8,45                       9,00    


      do 11,45   OL – 10m + 18m                                      11,45                    12,00

      do 14,45   HL – K, V + KL                                      14,45                    15,00
     
      do 17,45 prezentácia HL- J, M, Ž  + DL                  17,45                    18,00

      

Poznámka:                  Do celkového hodnotenia sa zarátajú 3 najlepšie výsledky. V prípade zhody
                                   platí : lepší výsledok z ďalších kôl.


                                                                                                      RNDr. Antonín Polách
                                                                                                       predseda 1. SŠLK