PETRŽALSKÝ  POHÁR – XXVI. ročník - pozvánka

A/ Všeobecné ustanovenia:


Usporiadateľ:        1.SŠLK Petržalka


Dátum - soboty:    13.11.2021,  11.12.2021,  22.1.2022, 19.2.2022, 19.3.2022 Zrušené

Miesto konania:    ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka


Funkcionári:        riaditeľ: RNDr. Polách, tajomník: Ing. Paraj

           


Prihlášky:        do nedele pred príslušným kolom na 0911 829 345 alebo  
                                    na  lukostrelba.petrzalka@chello.sk

Rozlosovanie:             vykoná usporiadateľ 5 dní pred pretekom                                           


Ubytovanie:        nezabezpečujeme
 

Stravovanie:        nezabezpečujeme, v blízkom okolí sú reštaurácie
 

Štartovné:                chrobáci,  žiaci  – 10 €

                                    kadeti, juniori , seniori, veteráni  – 15 €
                                   

B/ Technické ustanovenia:


Predpis:        preteká sa podľa pravidiel FITA , súťažného poriadku a tohto  rozpisu

Divízie:                       HL, OL, DL

Harmonogram:           bude upresnený podľa počtu strelcov, predbežne je nasledovný:


                                   prezentácia             tréning            súťaž
        HL – D, MŽ, SŽ        do  11,30            11,30                          11,45
        OL – D, Ž, S, V         do 13,45                   13,45                          14,00
        HL – K,J, S,V            do 16,15                   16,15                          16,30

      

Poznámka:              Do celkového hodnotenia sa zarátajú 3 najlepšie výsledky. V prípade zhody
                                 platí : lepší výsledok z ďalších kôl.

                                 Hodnotia sa v súťaži o PP spoločne žiaci a spoločne ostatné kategórie. Takže                
                                 bude odovzdaných na trvalo len 8 pohárov ( 4 HL, 4 OL ).