PETRŽALSKÝ POHÁR – XXIV . ročník - pozvánka
 
A/ Všeobecné ustanovenia:
 
Usporiadateľ:    1.SŠLK Petržalka
 
Dátum - soboty:  3.11.2018, 24.11.2018, 15.12.2018, 26.1.2019, 16.2.2019, 2.3 2019
 
Miesto konania:  ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka
 
Funkcionári:    riaditeľ: RNDr. Polách, tajomník: Ing. Paraj
 
Prihlášky:    do nedele pred príslušným kolom na 0911 829 345 alebo 
na  antpolach@gmail.com
 
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ 
 
Ubytovanie:    nezabezpečujeme
 
Stravovanie:    nezabezpečujeme, v blízkom okolí sú reštaurácie
 
Štartovné:    chrobáci, žiaci  – 8 € kadeti, juniori , seniori, veteráni  – 12 € KL – 15 €
 
B/ Technické ustanovenia:
 
Predpis:    preteká sa podľa pravidiel WA , súťažného poriadku a tohto rozpisu
 
Zostava:    H1
 
                            prezentácia:                                          tréning:    súťaž:
Harmonogram:    do 8,45 strelci na 10m                          8,45          9,00 
                            do 11,45 OL, KL – 18m                        11,45        12,00 
                            do 14,45 strelci na 18m OL, KL, HL     14,45        15,00 
                            do 17,45 HL - J, M, Ž, V + DL              17,45        18,00 
 
Poznámka:    Do celkového hodnotenia sa zarátajú 3 najlepšie výsledky. V prípade zhody
platí : lepší výsledok z ďalších kôl.
 
RNDr. Antonín Polách
predseda 1. SŠLKPOHÁR – XXIV . ročník - pozvánka
A/ Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:    1.SŠLK Petržalka
Dátum - soboty:  3.11.2018, 24.11.2018, 15.12.2018, 26.1.2019, 16.2.2019, 2.3 2019
Miesto konania:  ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Funkcionári:    riaditeľ: RNDr. Polách, tajomník: Ing. Paraj
Prihlášky:    do nedele pred príslušným kolom na 0911 829 345 alebo 
na  antpolach@gmail.com
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ 
Ubytovanie:    nezabezpečujeme
Stravovanie:    nezabezpečujeme, v blízkom okolí sú reštaurácie
Štartovné:    chrobáci, žiaci  – 8 €
kadeti, juniori , seniori, veteráni  – 12 €
KL – 15 €
B/ Technické ustanovenia:
Predpis:    preteká sa podľa pravidiel WA , súťažného poriadku a tohto rozpisu
Zostava:    H1
prezentácia:      tréning:    súťaž:
Harmonogram:    do 8,45 strelci na 10m      8,45      9,00 
do 11,45 OL, KL – 18m      11,45    12,00 
do 14,45 strelci na 18m OL, KL, HL    14,45      15,00 
do 17,45 HL - J, M, Ž, V + DL    17,45    18,00 
Poznámka:    Do celkového hodnotenia sa zarátajú 3 najlepšie výsledky. V prípade zhody
platí : lepší výsledok z ďalších kôl.
RNDr. Antonín Polách
predseda 1. SŠLK