Petržalský pohár výsledky

Aktuálne

Ročník XXIII (2017/2018)
 
 
 
 

Predchádzajúce ročníky

Ročník XXII (2016/2017) výsledky
Ročník XXI (2015/2016) výsledky
Ročník XX (2014/2015) výsledky
Ročník XIX (2013/2014) výsle dky
Ročník XVIII (2012/2013) výsle dky
Ročník XVII (2011/2012)  výsledky 
Ročník XVI (2010/2011)  výsledky 
Ročník XV (2009/2010) výsledky
Ročník XIV (2008/2009) výsledky
Ročník XIII (2007/2008) výsledky
Ročník XII (2006/2007) výsledky
Ročník XI (2005/2006) výsledky
Ročník X (2004/2005) výsledky
Ročník IX (2003/2004) výsledky